Glaskedjan

Glaskedjan är en kedja av glasmästerier som samverkar genom ett gemensamt aktiebolag. Samtliga medlemmar inom Glaskedjan är auktoriserade glasmästare med stor lokalkännedom om sin hemmamarknad. Medlemmarna är även anslutna till Glasbranschföreningen.

Glaskedjans bilglasmästare i Sverige

Nedan finner du Glaskedjans medlemmar som erbjuder lagning av stensskott samt byte av bilglas.

Mer om Glaskedjan

Länk till Glaskedjans hemsida