Vad kostar byte av bilruta eller lagning av stenskott?

De bilglasmästare som vi listar här på sajten samarbetar med de flesta försäkringsbolagen i Sverige. Detta innebär att det enda du behöver betala vid skadat bilglas är glassjälvrisken i din bilförsäkring. Denna betalar du i regel direkt till bilglasmästaren som sedan debiterar försäkringsbolaget hela skadekostnaden. Observera att du måste ha minst halvförsäkring för att din bilförsäkring skall täcka glasskador. Nedan har vi sammanställt glassjälvriskerna hos de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige.

Försäkringsbolag Glassjälvrisk
Trygg Hansa 1500 kr vid byte eller 100 kr vid stenskott/lagning
If 1500 kr vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Folksam 1500 kr vid byte eller 0 kr vid stenskott/lagning
Dina Försäkringar Mellan 5% och 100% av basbeloppet vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Watercircles 35 % av kostnaden (lägst 1 500 kr) vid byte eller 0 kr vid stenskott/lagning
Vardia 1500 kr vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Gjensidige 1500 kr vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Moderna 35 % av kostnaden (lägst 1 000 kr) vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Aktsam 1800 kr vid byte eller 100 kr vid stenskott/lagning
Länsförsäkringar 35 % av kostnaden (lägst 1 000 kr) vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Volvia 1600 kr vid byte eller 100 kr vid stenskott/lagning