Samglas Bilglas Vänersborg

Samglas Bilglas

Samglas är en svensk kedja som består av ca 20 st glasmästerier (2015). Alla anläggningar som ingår i Samglas är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt 14001. Utöver bilglas så erbjuder även Samlglas tjänster inom inrednings- och bygglas. Samglas huvudkontor ligger i Huddinge.

Samglas Bilglas anläggningar i Sverige

Nedan finner du de anläggningar inom Samglas som erbjuder tjänster inom bilglas.

Mer om Samglas Bilglas

Länk till Samglas Bilglas hemsida