Måste man byta hela rutan om man fått ett stenskott?

Alla som har en bil har nog även fått ett stenskott någon gång. Ett stenskott är en mindre glasskada på framrutan som oftast uppstått när man fått en mindre sten på rutan från framförvarande eller mötande fordon. Vid första anblick så ter sig inte stenskott så farliga eftersom radien på skadan är så liten. Men stenskottet kan växa och påverka trafiksäkerheten…

stenskott framruta

Uppsök en bilglasmästare så snabbt som möjligt om du fått stenskott. Då kan du rädda framrutan,

Stenskott kan skapa sprickbildning i framrutan

Faktum är att även det minsta stenskott faktiskt kan leda till att hela eller delar av framrutan spricker vilket innebär att den måste bytas. Förutom att detta kraftigt kan försämra sikten genom rutan så kan det även påverka hela bilen stabilitet. Detta eftersom bilrutorna och i synnerhet framrutan är en del av den bärande konstruktionen i bilen. Att behöva byta hela framrutan är också väldigt dyrt om man jämför med att endast laga ett stenskott (kostar endast mellan 0 -200 kr beroende på försäkringsvillkor). Man bör dock så skyndsamt som möjligt kontakta en bilglasmästare eftersom det blir svårare att rädda framrutan om stenskottet börjat utvidga sig och bilda sprickor. Det är alltså inte säkert att man behöver byta hela rutan om man fått ett stenskott, det beror helt enkelt på hur stort stenskottet är och om det hunnit bildas sprickor.

stenskottsplaster

Ett stenskottsplåster (eller vanlig tejp) skyddar stenskottet mot fukt och smuts,

Om du besöker en bilglasmästare så kan du även passa på att fråga efter så kallade stenskottsplåster. Det är ett specialplåster som man sätter på stenskottet för att skydda mot fukt och smuts för att minimera risken för sprickbildning. Stenskottsplåster brukar dessutom vara gratis. Om du inte har stenskottsplåster så kan det även fungera med vanlig genomskinlig tejp på stenskottet.